Alpha Cursus

banner alpha cursus

Disclaimer

DISCLAIMER

De Vrije Evangelisatie Zwolle (afgekort VEZ) voert het beheer over de pagina's op deze website. Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit aansprakelijkheidsbericht en het copyrightbericht dat u hierin vindt. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website wordt bijna altijd door ons op prijs gesteld.

VEZ spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin VEZ als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan VEZ niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. VEZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright | beeldgebruik

Gebruik of reproductie van de foto's, op de sites van de Vrije Evangelisatie Zwolle, voor print, tv, internet, commerciŽle uitingen of elke andere publicatie is verboden.

VEZ garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van (computer)virussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke hieruit voortvloeit. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De VEZ-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van VEZ liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van VEZ. VEZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. VEZ geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website wordt onderhouden door de VEZ en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Hij kan echter bereikt worden vanuit vele landen rond de wereld. De VEZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: redactie@vezwolle.nl

De eerstvolgende cursus start op:

maandag 23 september 2019


Het alphaweekend, dat deel uitmaakt van de cursus, vindt plaats op vrijdag 1 november ('s avonds) en op zaterdag 2 november.